Partners

Het Joblabo is een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, het economisch agentschap van de Provincie West-Vlaanderen. Het centrum kreeg vorm in het kader van het Europees project Grenzeloos Competent (Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) en ontving hierbij 50% financiële steun van Europa en 25% van de Provincie West-Vlaanderen.
Mede dankzij steun van de sponsors van het Huis van de Voeding, zijnde Mulder, Ardo, Milcobel en Agristo, draait de werking nu volop.

Voor de realisatie van het Joblabo Voeding werkte de POM samen met Bazookas, en kon zij beroep doen op de erg gewaardeerde inbreng van heel wat partners:

  • Alimento, het sectorfonds van de voedingsindustrie
  • Fevia, de sectorfederatie van de voedingsindustrie
  • VDAB, die naast het Joblabo Voeding haar opleidingsatelier Voeding huisvest
  • De Stad Roeselare
  • Katholieke Hogeschool VIVES
  • RESOC Midden-West-Vlaanderen